gwarancje ubezpieczeniowe, pośrednictwo, szkolenia, analizy, projekty

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE
Działalność propagatorska oraz doradcza skierowana jest do:

 • zakładów ubezpieczeń
 • pośredników ubezpieczeniowych
 • podmiotów ubiegających się o gwarancje ubezpieczeniowe

Inicjatywa wiąże się z obecnością gwarancji ubezpieczeniowych jako instrumentu wspomagającego procesy gospodarcze.
Celem inicjatywy jest poszerzanie horyzontów osób i podmiotów uczestniczących w tzw. "łańcuchu gwarancyjnym".
Uznanie gwarancji ubezpieczeniowych jako elementu WYSOKIEGO RYZYKA, wymaga stworzenia rzetelnych modeli oceny oraz wysokiego poziomu wiedzy po stronie zakładów ubezpieczeń, wnioskodawców oraz beneficjentów.
Gwarancje ubezpieczeniowe rozpowszechniły się w Polsce pod koniec XX w.
Od początku swojej obecności, gwarancje ubezpieczeniowe są postrzegane jako produkt odmienny od popularnych ubezpieczeń, jako produkt trudny, wymagający wieloczynnikowej oceny ryzyka - w tym badania standigu finansowego podmiotów.
Istnieje wiele elementów różniących gwarancje od powszechnie rozumianych ubezpieczeń.
Obecnie funkcjonuje wiele rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych. Przybywa podmiotów i transakcji, dla których gwarancja stanowi element uwiarygodnienia.
Nasza działalność nastawiona jest na wnikliwe rozpoznanie kierunków zmian oraz ocenę obecności gwarancji jako instrumentu obiegu gospodarczego.

 • o gwarancjach ubezpieczeniowych
 • ocena podmiotów ubiegających się o gwarancje ubezpieczeniowe
 • szacowanie ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych
 • sprzedaż gwarancji ubezpieczeniowych • podmiotów-wnioskodawców gwarancji ubezpieczeniowych
 • ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych
 • treści gwarancji ubezpieczeniowej
 • rynku gwarancji ubezpieczeniowych
 • analizy ryzyka gwaranta


 • wprowadzanie produktu
 • proces dla produktu
 • obieg dokumentów
 • rozwiązania służące ocenie ryzyka
 • ewidencja i raportowanie
 • proces likwidacji szkód

 
Copyright igwarancje.pl 2016
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego