gwarancje ubezpieczeniowe, pośrednictwo, szkolenia, analizy, projekty

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

G W A R A N C J E   U B E Z P I E C Z E N I O W E
to inicjatywa propagatorska oraz doradcza skierowana do:

 • zakładów ubezpieczeń
 • pośredników ubezpieczeniowych
 • podmiotów ubiegających się o gwarancje ubezpieczeniowe

Inicjatywa wiąże się z obecnością gwarancji ubezpieczeniowych jako instrumentu wspomagającego procesy gospodarcze.
Celem inicjatywy jest poszerzanie horyzontów osób i podmiotów uczestniczących w tzw. "łańcuchu gwarancyjnym", z uwagi na uznanie gwarancji ubezpieczeniowych jako elementu WYSOKIEGO RYZYKA, wymaga stworzenia rzetelnych modeli oceny oraz należytego poziomu wiedzy po stronie zakładów ubezpieczeń, wnioskodawców oraz beneficjentów.
Gwarancje ubezpieczeniowe rozpowszechniły się w Polsce pod koniec XX w.
Od początku swojej obecności, gwarancje ubezpieczeniowe są postrzegane jako produkt odmienny od popularnych ubezpieczeń, jako produkt trudny, wymagający wieloczynnikowej oceny ryzyka - w tym badania standigu finansowego podmiotów.
Istnieje wiele elementów różniących gwarancje od powszechnie rozumianych ubezpieczeń.
Obecnie funkcjonuje wiele rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych. Przybywa podmiotów i transakcji, dla których gwarancja stanowi element uwiarygodnienia.
Inicjatywa nastawiona jest na wnikliwe rozpoznanie kierunków zmian oraz ocenę obecności gwarancji jako instrumentu obiegu gospodarczego.

 • o gwarancjach ubezpieczeniowych
 • ocena podmiotów ubiegających się o gwarancje ubezpieczeniowe
 • szacowanie ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych
 • dystrybucja gwarancji ubezpieczeniowych • podmiotów-wnioskodawców gwarancji ubezpieczeniowych
 • ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych
 • treści gwarancji ubezpieczeniowej
 • rynku gwarancji ubezpieczeniowych
 • analizy ryzyka gwaranta


 • wprowadzanie produktu
 • proces dla produktu
 • obieg dokumentów
 • rozwiązania służące ocenie ryzyka
 • ewidencja i raportowanie
 • proces likwidacji szkód

 
Copyright igwarancje.pl 2016
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego